English Deutsch

Sarnowo. Cmentarz ewangelicki.

Zdjęcia wykonał pan Przemysław Tomczyk.
Cmentarz - Sarnowo Cmentarz - Sarnowo Cmentarz - Sarnowo
Cmentarz - Sarnowo Cmentarz - Sarnowo Cmentarz - Sarnowo
Cmentarz - Sarnowo Cmentarz - Sarnowo Cmentarz - Sarnowo
Cmentarz - Sarnowo Cmentarz - Sarnowo Cmentarz - Sarnowo
Cmentarz - Sarnowo Cmentarz - Sarnowo Cmentarz - Sarnowo