English Deutsch

Księgi Kościelne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koninie

Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętego Ducha w Koninie obejmuje swoim zasięgiem rozległy region wschodniej Wielkopolski, stając się spadkobiercą kilku parafii ewangelickich wraz z licznymi filiałami i domami modlitw, funkcjonujących w okresie przedwojennym.
W zasadzie nie przetrwały w parafii księgi aktów cywilnych. Obecne księgi prowadzone są od roku 1947-1948, obejmując zdarzenia w parafii w Koninie oraz w filiałach: Koło, Sompolno, Zagórów.
W pewnym zakresie dostępne są księgi metrykalne zgromadzone w zasobach Archiwum Państwowego w Poznaniu, oraz poszczególnych Urzędach Stanu Cywilnego (akta poniżej 100 lat). Akta metrykalne znajdujące się w archiwum konińskiego oddziału Archiwum Państwowego w Poznaniu podlegają systematycznie udostępnianiu ich on-line. Dotyczy to również ewangelickich ksiąg kościelnych.
System rejestracji stanu cywilnego obowiązujący w latach 1808-1945

Dostępne on-line akta stanu cywilnego parafii ewangelickich:

Konin:
http://szukajwarchiwach.pl/54/855/0/-#tabJednostki

Filiał Maślaki:
http://szukajwarchiwach.pl/54/856/0/1.1#tabJednostki
http://szukajwarchiwach.pl/54/856/0/5#tabJednostki
http://szukajwarchiwach.pl/54/856/0/6/str/1/100#tabJednostki
http://szukajwarchiwach.pl/54/856/0/6.1/str/1/100#tabJednostki
http://szukajwarchiwach.pl/54/856/0/6.3#tabJednostki

Koło:
http://szukajwarchiwach.pl/54/854/0/4.1#tabJednostki
http://szukajwarchiwach.pl/54/854/0/5#tabJednostki
http://szukajwarchiwach.pl/54/854/0/6.1/str/1/100#tabJednostki

Sompolno:
http://www.szukajwarchiwach.pl/54/858/0#tabJednostki

Zagórów:
http://www.szukajwarchiwach.pl/54/862/0/1.1#tabJednostki
http://www.szukajwarchiwach.pl/54/862/0/5#tabJednostki

Turek:
http://www.szukajwarchiwach.pl/54/859/0/6.1#tabJednostki

Parafie niefunkcjonujące:
Babiak:
http://szukajwarchiwach.pl/54/851/0/str/1/100?ps=True#tabJednostki

Dąbie:
http://szukajwarchiwach.pl/54/852/0/4.1#tabJednostki
http://szukajwarchiwach.pl/54/852/0/5#tabJednostki
http://szukajwarchiwach.pl/54/852/0/6.1/str/1/100#tabJednostki
http://szukajwarchiwach.pl/54/852/0/6.3#tabJednostki

Grodziec:
http://szukajwarchiwach.pl/54/853/0/6.1#tabJednostki

Przedecz:
http://www.szukajwarchiwach.pl/54/857/0/6.1#tabJednostki

Władysławów:
http://www.szukajwarchiwach.pl/54/861/0/1.1#tabJednostki

Inne źródła:

Zapisy genealogiczne z całego świata:
https://www.sggee.org
https://familysearch.org