English Deutsch

Kiejsze. Cmentarz ewangelicki.

Zdjęcia wykonał pan Przemysław Tomczyk.
Cmentarz w Kiejszach Cmentarz w Kiejszach Cmentarz w Kiejszach
Cmentarz w Kiejszach Cmentarz w Kiejszach Cmentarz w Kiejszach
Cmentarz w Kiejszach Cmentarz w Kiejszach Cmentarz w Kiejszach